sv

Innovation för människor


Genom vårt breda sjukvårdskunnande med ett antal medicinska och tekniska experter har vi god insyn i vilka utmaningar sjukvården står inför. Vi levererar innovativa lösningar och produkter!

VÅRA LÖSNINGAR


Våra lösningar fokuserar på medicinska tillämpningar och medicinsk rådgivning för att förbättra hälsan hos befolkningen genom att leverera innovativa lösningar som ökar patientsäkerheten och förbättrar vårdkvaliteten samt förebygger dålig hälsa.


Vi är en medicinsk distributör som marknadsför och säljer lösningar bestående av medicintekniska och medicinska utrustningar för analys, diagnostik och behandling samt medicinsk rådgivning.

REHABILITIERING


Vi tillhandahåller utrustning och behandlingsmetoder för att rehabilitera personer som har en förvärvad funktionsnedsättning som uppkommit genom till exempel en olycka eller sjukdom.

HÄLSA


Vi tillhandahåller utrustning och behandlingsmetoder för att upptäcka avvikelser, bevaka behandling, korrigera och följa upp resultat när det gäller en individs hälsa.


PREVENTIV HÄLSA


Vi tillhandahåller utrustning och behandlingsmetoder för att förebygga sjukdom och skada genom att förebyggande sätta in åtgärder som ökar sannolikheten för god hälsa.


Få en gratis inledande konsultation


Om du är redo att förändra och modernisera din sjukvårdsorganisation då ska du boka ett möte med oss för att få veta mer.

VI ÄR MÄNSKLIGA


Vi vill att människor ska må bra.


Hälsa innebär att man måste sträva efter att finna en balans. För att veta om en människa är i balans krävs det verktyg för att kunna följa när det blir obalans. När balansen rubbas måste åtgärder sättas in. Helst ska dessa åtgärder sättas in innan obalans har uppstått. En stor del kan man påverka men dessvärre finns det en del som man måste lära sig leva med. En stor del obalans är reversibel om rätt åtgärder sätts in i tid.


Vår ambition är att leverera verktyg i form av lösningar och produkter till sjukvården som kan förebygga, förhindra, upptäcka, följa, avhjälpa och hantera obalanserad hälsa. Vi är en distributör med spjutspetskom-petens inom våra fokusområden.

PRODUKTER

 

 

Nedan finner du några exempel på våra produkter.

HÄLSA

  • OLO från SIght Diagnostics är en blod-analysator som är den enda produkten på marknaden som med två bloddrop-par från fingertoppen ger en fullständig blodanalys med äkta 5-parts differentialräkning.


  • Användningsområden är inom primärvården, akutmottagning, IVA, infektionsavdelningen, onkologi och pediatriken.

REHABILITERING

  • Carbon Health tillhandahåller utrustning för rehabilitering som stötvågsbehandling. I utbudet finnns både mobila och stationära enheter samt utrustning för egenvård.


  • Forskningen ger ökat stöd för stötvågsbehandling som en alternativ behandlingsmetod vid ett antal tillstånd.

PREVENTIV HÄLSA

  • Carbon tillhandahåller utrustning inom preventiv hälsa för egenvård och till kliniken.


  • Massage är en viktig del i förebyggande av skada förutom att det även kan upplevas som avslappnande. En kropp i balans är en fördel.

GALLERIHär är några exempel på de senaste produkterna.